Antikvariske vinduer og dører

Bytte av antikvariske vinduer og dører

Når skal man skal bytte antikvariske vinduer og dører, er det flere hensyn som må tas, for å bevare det historiske utseendet.

Historiske dører og vinduer

Antikvariske vinduer og dører er ofte er preget av sin epoke. Det er derfor viktig å velge erstatninger som matcher det opprinnelige utseendet så nært som mulig. Dette kan inkludere riktig stil, materialvalg og detaljer som glassmønstre og beslag.

 

Skifte vinduer og dører i bygninger med kulturhistorisk verdi

Origo Bygg har fagfolk som besitter kompetanse som kreves for å bevare det historiske utseendet. Vi velger materialer som er i samsvar med den opprinnelige stilen. 

Vi sørger for at installasjonen og den eventuell tilpasning av de antikvariske dørene og/eller vinduene blir utført av våre erfarne fagfolk som innhar den nødvendige kompetansen.

Forbedringer under utskiftningen

Under utskiftningen vurdere vi om det er mulig å forbedre enkelte ting. Dette kan inkludere å legge til isolasjon, moderisere glasset eller endre låsesystemet.

Antikvariske vinduer og dører kan være laget av tre, metall eller andre materialer avhengig av epoken de stammer fra. Ved å bruke lignende materialer i utskiftingene, klarer vi å bevare den autentiske følelsen.

 

Tillatelser og reguleringer 

Bygninger som ligger i områder som er underlagt bygningsvern, har ofte spesifikke retningslinjer rundt bevaring av de originale elementene.

Hvis deler av de antikvariske vinduene eller dørene kan restaureres, kan man vurdere å bevare og reparere dem i stedet for å erstatte dem fullstendig.

Hva koster det å bytte antikvariske dører og vinduer

Det kan være kostbart å bytte antikvariske vinduer og dører, men tar du kontakt med oss, vil du få en nøye budsjetteringsplan, slik at du kan enkelt kan vurder kostnadene.

Vi har kunnskap om lokale bygningsforskrifter og bevaringspraksis, slik at vi kan hjelpe deg med å finne en balanse mellom bevaring og oppgraderinger som oppfyller dagens krav.

Retningslinjer fra riksantikvaren 

For å sikre at abeidet gjøres på en måte som bevarer den historiske og kulturelle verdien til bygningen, har riksantikvaren ulike retningslinjer.

Vil vi konsultere retningslinjene for å sikre at ditt prosjektet oppfyller kravene for bevaring. Retningslinjene kan også gi en veiledning om materialvalg, autentisk design, og andre viktige aspekter ved bytte av dørene og vinduene.

 
 

LEVERANDØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE

nordan
tore ligaard
nordmarkens fasader
wurth
swedoor
jomna
h fasader
rovent